Jaarverslag 2014

Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Stichting Dierenweide Harderwijk.

Vooral het eind van 2014 is erg hectisch geweest voor de mensen van de Dierenweide. Dit vanwege de vogelgriep. Maar daarover verderop in dit jaarverslag meer.

Verder hebben we het hele jaar ons uiterste best gedaan om de Dierenweide aantrekkelijk te houden voor het publiek.

Hoewel de Dierenweide wordt gerund door uitsluitend vrijwilligers zijn we ambitieus genoeg om te willen concurreren met professionele kinderboerderijen.

 

 

Algemeen

 

De Stichting Dierenweide Harderwijk heeft ten doel:

·       de verhouding tussen mens en dier te bevorderen;

·       het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

De Stichting Dierenweide Harderwijk tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

·       het inrichten en onderhouden van een dierenweide;

·       het organiseren van evenementen;

·       het uitvoeren van projecten in samenwerking met onder meer het Milieucentrum, scholen, bejaardenhuizen, gehandicaptenorganisaties en wijkvereniging Stadsweiden.

 

De Dierenweide  staat midden in de maatschappij hetgeen ondermeer blijkt uit een  opsomming van de “ketenpartners” waar de Dierenweide het afgelopen jaar mee heeft samengewerkt.

·       Raad voor de Kinderbescherming.

·       Groenhorst College uit Barneveld.

·       Wijkvereniging Stadsweiden uit Harderwijk.

·       Kynologenclub Ermelo.

·       Stage makelaar van de gemeente Harderwijk

·       Vele (basis) scholen uit Harderwijk en omgeving.

·       NME de “Hortus”.

·       ZMLK  de Lelie” (school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen)

·       Careander Harderwijk.

Bestuur

 

Ton Guise                       voorzitter

Wim Lobensteijn           vicevoorzitter

Ali de Ruiter                  secretaresse

Erwin Petersen             penningmeester

Adriënne van de Laak   algemeen bestuurdlid

  

VRIJWILLIGERS

 

De Stichting Dierenweide Harderwijk bestaat uit 45 vrijwilligers, welke samen circa 150 uur in de week werken voor de Stichting Dierenweide Harderwijk.  (zie bijlage 1 voor een opsomming van onze (volwassen) vrijwilligers.)

Met name de volwassen vrijwilligers blijft een pijnpunt. 

In 2014 zijn 2 vrijwilligers gestopt wegens verhuizing naar een andere

woonplaats maar hun plaatsen zijn nog niet opgevuld.

Aantal bezoekers.

 

Tellingen hebben opgeleverd dat per dag de Dierenweide 150 tot 500 mensen de Dierenweide bezoeken. Dit zijn zowel bezoekers die tijdens de openingstijden de Dierenweide bezoeken, scholen die de Dierenweide bezoeken, bezoekers van activiteiten  maar ook bezoekers welke “gewoon” aan het hek staan om de dieren wat groenvoer te geven.

Indien gemiddeld 350 bezoekers wordt geschat, dan betekend dit (x 365):

 In 2014        + 130.000 bezoekers

Donateurs / adopteurs

 

De Stichting Dierenweide kent ongeveer 190 Donateurs en Adopteurs die gezamenlijk een bedrag van € 2300 aan de Dierenweide schonken. De schapen geiten, konijnen, cavia’s  en andere dieren worden voor een vast bedrag per half jaar geadopteerd. In het algemeen zijn de adopteurs particulieren.

De diverse kippenrennen alsmede volières worden in het algemeen geadopteerd door bedrijven. Deze bedrijven betalen een vast bedrag per jaar. Als tegenprestatie wordt er een bord met de naam van het bedrijf in het betreffende kippenhok c.q. de volière opgehangen.

 

 

Vergaderingen

 

De Dierenweide vergadert 10 x per jaar

Iedere eerste vrijdag van de maand m .u.v. de maan_den juli en augustus. 

Openingstijden

 

Zondag               1400-1600 uur        

Maandag            1600-1700 uur

Dinsdag              1600-1700 uur

Woensdag          1400-1500 uur

Donderdag         1600-1700 uur

Vrijdag               1600-1700 uur

Zaterdag            0900-1200 uur         onderhoudsdag. Tijdens aanwezigheid

verzorgers / onderhoud  zijn       bezoekers   welkom

 

 

De openingstijden zijn sterk afhankelijk van de tijd welke de vrijwilligers aan de Dierenweide kunnen/willen besteden.

Bovenstaand zijn de gegarandeerde openingstijden.

Het jaar 2014

 

MAATSCHAPPELIJKE STAGIAIRE:

 

Het jaar is nog maar net begonnen of de 1e maatschappelijk stagiaires van 2014 beginnen aan hun eerste uurtjes stage voor het nieuwe jaar.

Dit zijn de eersten  van een groot aantal. Scholieren van het voortgezet onderwijs uit Harderwijk, Ermelo en Zeewolde hebben de Dierenweide ontdekt als stageplaats.

De Dierenweide is een populaire plaats om je stage te vervullen.

 

Insectenhotel

We willen de Dierenweide interessant houden voor het publiek. Dit trachten we te realiseren door regelmatig nieuwe dingen te presenteren.

In maart hebben we ons dierenhotel geopend. Veel mensen wisten niet wat een insectenhotel was.

 

 

Nieuwe volière

We zijn eind maart ook begonnen met de bouw van een nieuwe volière voor onze tropische vogels. Deze volière is tot stand gekomen dankzij een subsidie van het

 “Burger Weeshuis.”

Deze volière heeft de oude houten volière vervangen. Deze oude volière was bevolkt door tropische vogels maar doordat de bomen eromheen zo hoog waren geworden konden deze vogels niet meer in de zon zitten. In de nieuwe volière is dit probleem voorbij.

 

Paaskuikens

Evenals andere jaren hebben we ook nu weer kuikens in een glazen (aquarium)bak op zorgcentra Weideheem en Randmeer gezet, hetgeen zeer op prijs werd gesteld door bewoners en bezoekers.

Daarnaast waren er uiteraard ook vele kuikens op de Dierenweide zelf te zien.

 

Activiteiten samen met de wijkvereniging:

  

De Dierenweide is voortgekomen uit de wijkvereniging. De moeder - kind relatie bestaat nog steeds hetgeen ondermeer blijkt uit een aantal gezamenlijke activiteiten.

Op zaterdag 19 april hebben we samen met een grote groep kinderen eieren geverfd en gezocht op het terrein van de Dierenweide. Onze eigen kippen keken even vreemd op toen ze al die gekleurde eieren zagen liggen. Ze kwamen er toen ook achter dat ze zo’n hardgekookt, gekleurd eitje, best wel lekker vonden.

 

                           

Beloning voor onze jeugdverzorgers:

Elk jaar proberen we onze zgn. jeugdverzorgers te belonen met een leuke activiteit.

Dit jaar hebben we een zgn. expeditie Dierenweide gehouden. Hierbij geinspireerd door expeditie Robinson, het populaire televisie programma. Na afloop waren alle deelnemers het erover eens. Het was een geweldige middag. Een wateroversteek over balken en vele andere spannende opdrachten.

                 

Schaapscheerderfeest:

 

Dit jaar viel de 1e zaterdag van juni op 7 juni.

Traditiegetrouw was dit weer een beregezellige dag. Veel ouders met kinderen maar ook veel opa’s en oma’s die op deze dag de Dierenweide bezochten.

Op veler verzoek hadden we dit jaar speciaal voor de allerkleinsten een klein springkussen gezet zodat deze niet onder de voet werden gelopen door de grotere jeugd. Het was weer erg gezellig met de bekende activiteiten als paardentram, draaimolen, broekhangen enz. en natuurlijk het scheren van de schapen.

 

 

                       

Het “kleine”springkussen             Inge & Alice doen als vanouds             Geknipt en geschoren

                                                              de limonadeverkoop

 

Rommelmarkt:

 

De jaarlijkse “buitenrommelmarkt” stond dit jaar gepland op 13 september.

Een uur voor opening van het terrein stonden de kopers en verkopers al te trappelen voor het hek. Iedereen wil natuurlijk het mooiste plaatsje en de leukste koopjes. Zoals altijd was het weer gezellig druk, met de nadruk op gezellig. Dat is een veelgehoorde uitdrukking. Elk jaar weer.

Voor de organisatie meer geslaagd dan ooit. Hoewel kleinschalig van opzet werd dit jaar voor het eerst het gewenste bedrag van € 1000,- binnegehaald.

 

Dierendagfeest:

Zaterdag 4 oktober hebben we het “Dierendagfeest” georganiseerd.

Enkele honderden bezoekers konden genieten van:

·       Demonstraties met speurhonden van het Korps Landelijke Politiediensten.

·       Roofvogelshow

·       Knutselen

·       Poppenkast

·       Schminken

 

Vogelgriep

 

Eind november/begin december was Nederland in de ban van de vogelgriep.

De Dierenweide is 8 weken gesloten geweest voor publiek en alle loslopende kippen, eenden en ganzen moesten worden opgesloten.

Daarnaast moesten de volières aan de bovenzijde worden afgedekt zodat er geen uitwerpselen van trekvogels in konden vallen en de voorzijde van de volières (de kant van het publiek) moest worden afgedekt met plastic.

Dit waren geen vrijblijvende maatregelen maar ze werden dwingend opgelegd door de overheid.

  

 

 

Kerstactiviteit

 Rond de kerstdagen waren we van plan een kerstactiviteit te organiseren compleet met levende kerststal en kerstmarkt.  Echter, vanwege de vogelgriep kon dit niet doorgaan. Jammer voor de organisatoren die al veel hadden geregeld maar,….in 2015 is er weer een kerstmis en dan proberen we het opnieuw.