Voor u het jaarverslag 2010.


Een jaar waarin we, op een kleine restschuld aan de aannemer na, de verbouwingsperikelen achter ons hebben gelaten en de draad weer helemaal hebben opgepakt.

Dit verslag is een chronologisch verslag van alles wat er het afgelopen jaar is gebeurd. U zult zien dat we middenin de maatschappij staan hetgeen ondermeer blijkt uit een  opsomming van alle “ketenpartners”waar we het afgelopen jaar in meerdere of mindere mate  mee hebben samengewerkt.
• Raad voor de Kinderbescherming.
• Groenhorst College uit Barneveld.
• Scouting “Verbraak Margriet”uit Harderwijk.
• Wijkvereniging Stadsweiden uit Harderwijk.
• Kynologenclub Ermelo.
• SBBH (Stichting bevordering betrokkenheid Harderwijk).
• Rotaract Noord West-Veluwe.
• Stagemakelaar van de gemeente Harderwijk
• Firma Natudis.
• Vele (basis) scholen uit Harderwijk en omgeving.
• NME de “Hortus”.
• Vele scholen uit Harderwijk.
De vele scholen die de Dierenweide hebben bezocht hebben hoofdzakelijk lessen gevolgd die we in samenwerking met NME centrum ”de Hortus”hebben samengesteld.
Naast al deze afgesproken bezoeken zijn er ook vele scholen, met name de kleuterklassen en peuterspeelzalen e.d. die spontaan een bezoek aan de Dierenweide hebben gebracht.

 

Januari 2010
Op vrijdag 8 januari hebben we onze nieuwjaarsreceptie gehouden. Voor het eerst niet in de “oude vertrouwde Roef” maar in de “nieuwe Dierenweide.” Het was een succes.

Op 26 januari hebben drie leerlingen van het Groenhorst College te Barneveld een presentatie gegeven genaamd: “Optimaliseren Kinderboerderij.” De afgelopen maanden hebben ze op de Dierenweide een onderzoek uitgevoerd en hebben ze verbeterpunten aangeleverd. Dit verslag was een opdracht voor het vak “Optimaliseren Dierenverblijf”.

Verder hebben zowel de maand januari als februari in het teken gestaan van de strenge winter. Veel sneeuw en ijs. Doorlopend zijn alle dieren goed in de gaten gehouden en gelukkig hebben alle dieren de koude overleefd.

Het gehele jaar door komen elke dinsdag een aantal leerlingen van de school voor ZMLK  “de Lelie” konijnenhokken schoonmaken.

 

Februari 2010
Op 4 februari een intro gesprek gehouden met een contactpersoon van de Raad voor de Kinderbescherming. Vanaf dit moment zijn er regelmatig op  zaterdag  kinderen op de Dierenweide welke een taakstraf hebben gekregen en die op de Dierenweide vervullen.

4 februari, 1e vergadering Stichting Dierenweide Harderwijk in 2010.

Op zaterdag 13 februari heeft Kynologenclub Ermelo een training voor de Puppycursus op de Dierenweide georganiseerd.

                                          puppys 

De puppy's leren sociaal te zijn tegen andere dieren 

 

Op zaterdag 27 februari heeft scouting “Verbraak Margriet” een opkomst georganiseerd op de Dierenweide. De kleine scouts waren erg enthousiast.

 

Maart 2010
4 maart,  2e vergadering Stichting Dierenweide Harderwijk in 2010.

Op zaterdag 6 maart heeft Kynologenclub Ermelo een Puppycursus op de Dierenweide georganiseerd.


Vanaf 15 maart staat de tentoonstelling “Jonge dieren en geboorte” op de Dierenweide.

                                            tt jonge dieren maart
                             Veel informatie over alles wat met geboorte en jonge dieren te maken heeft

Op woensdag 31 maart hebben ruim 25 kinderen paaseieren gezocht en versierd op de Dierenweide. Truus Veenstra was namens de organiserende wijkvereniging Stadsweiden erg tevreden over de opkomst en het enthousiasme van de kinderen.
                                            paaseieren maart
                                                                             Paaseieren versieren

De volgende scholen hebben in Maart de Dierenweide bezocht:
• 15 maart: OBS Het Talent
• 16 maart: CBS De Bron
• 19 maart: CBS De Bron
• 23 maart: De Springplank
• 29 maart: De Springplank

April 2010
1 april,  3e vergadering Stichting Dierenweide Harderwijk in 2010.

Op 30 april (Koninginnedag) heeft Rotaract Noord West-Veluwe tijdens de vrijmarkt op de Vischmarkt, gekleed in klederdracht uit de tijd van Oliver Twist, schoenen gepoetst om op die manier 2 picknicktafels voor de Dierenweide bij elkaar te verdienen.

De volgende scholen hebben in April de Dierenweide bezocht:
• 01 april: CBS De Bron
• 06 April: OBS De Bogen
• 07 April: OBS De Bogen
• 07 April: CBS De Triangel
• 08 April: OBS De Driemaster
• 08 April: De Springplank
• 09 April: De Driemaster
• 09 April: CBS Willem Alexander
• 12 April: CBS Willem Alexander
• 13 April: OBS De Bogen
• 13 April: De Springplank
• 14 april: CBS De Triangel
• 19 April: CBS Willem Alexander
• 19 April: CBS De Rank
• 22 April: CBS De Wegwijzer
• 22 April: CBS De Bron
• 23 April: CBS De Wegwijzer
• 23 April: OBS De Bogen
• 27 april: CBS De Brug

 

Mei 2010
6 mei,  4e vergadering Stichting Dierenweide Harderwijk in 2010.

Op 22 mei heeft de Kynologenclub Ermelo weer een training voor puppy’s verzorgd op de Dierenweide.

Op 28 en 29 mei is in heel Nederland het Nationale Kinderboerderij Weekend (NKW) gehouden. Ook de Dierenweide heeft hieraan mee gedaan. Het gehele weekend hebben de deuren van de Dierenweide wagenwijd opengestaan voor het publiek. Er was een tentoonstelling ingericht rondom het thema “verschil mag er zijn” en voor de kinderen waren er diverse opdrachten. Helaas was het, met name op de zondag, zeer slecht weer waardoor de publieke belangstelling tegen viel.

De volgende scholen hebben in Mei de Dierenweide bezocht:
• 21 mei: OBS De Veste
• 26 mei: CBS De Wegwijzer
• 26 mei: OBS De Bogen

Juni 2010
3 juni, 5e vergadering Stichting Dierenweide Harderwijk in 2010.

5 juni, de eerste zaterdag in juni is traditioneel het schaapscheerderfeest op de Dierenweide. Bijna net zo traditioneel was het weer want ook dit jaar was het stralend. Zo’n 25 graden. Het is weer een zeer gezellige dag geweest met ruim 1000 bezoekers.

                                         collage ssf 2010

 

18 juni,  Rotaract Noord West-Veluwe komt de picknick tafels brengen welke ze o.a. met de actie op Koninginnedag hebben verdiend. Ze hebben een mooie plek gekregen op de Dierenweide en zijn gelijk ingewijd door de kinderen welke ter gelegenheid van het “Dierenweidekamp” op de Dierenweide aanwezig zijn. 
                                       picknicktafels juni 

18 en 19 juni, de jeugdverzorgers van de Dierenweide worden voor hun vrijwillige inzet op de Dierenweide bedankt met een “Dierenweidekamp”.  Samen gezellig eten, spelletjes op de Dierenweide, kampvuur en Pietje Bell kijken vanuit de slaapzak. De volgende ochtend gingen de kinderen, na toch wel een vermoeiend kamp, enthousiast weer naar huis.
                                       dwkamp juni
                                     

De volgende scholen hebben in Juni de Dierenweide bezocht:
• 04 juni: RKBS Alfons Ariëns

Juli 2010
1 juli 6e vergadering Stichting Dierenweide Harderwijk in 2010.

Juli en augustus hebben we gezellig vakantie gevierd en zijn op de Dierenweide alleen de meest noodzakelijke dingen gedaan. De verzorging van de dieren.

 

September 2010
2 september, 7e vergadering Stichting Dierenweide Harderwijk in 2010. De vakanties zijn voorbij en we pakken de draad weer op.
              
4 september. ’s-Ochtends heeft de kynologenclub weer een puppycursus gedraaid op de Dierenweide.

’s-Middags hebben we een grote “buitenrommelmarkt” gehouden op het terrein van de Dierenweide. Zo’n 30 particulieren hadden een plekje gras gehuurd om hun spulletjes te verkopen en de mensen van de Dierenweide verkochten goederen welke door mensen aan de Dierenweide waren afgestaan. Aan het eind van de dag keek iedereen terug op een zeer geslaagd evenement. Onder een stralende zon had iedereen goede zaken gedaan en de penningmeester van de Dierenweide was ook erg tevreden. Bovendien hadden 9 mensen zich opgegeven als nieuwe donateur van de Dierenweide.

 

Op 26 september heeft de firma Natudis een grote beurs georganiseerd op hun eigen terrein op het industrieterrein. De beurs was bedoeld voor alle winkeliers in Nederland welke zich bezig houden met natuurvoeding. Op uitnodiging van Natudis heeft de Dierenweide een hoekje van het terrein ingericht met diverse dieren.

                                       natudis september

 
Oktober 2010
Op zaterdag 2 oktober hebben we een feest georganiseerd ter gelegenheid van Dierendag. (dit is op 4 oktober maar dat viel op een erg ongunstige dag)
Het was een kleinschalig feest met poppenkast, schminken, knutselen, veel knuffelen met de dieren en nog meer. Zo’n 150 tot 200 mensen hebben de Dierenweide bezocht.

poppenkast dd okt                           knutselen dd okt

     Geschminkt en wel poppenkast kijken

Gezellig knutselen

 

7 oktober 8e vergadering Stichting Dierenweide Harderwijk in 2010. 

 

 

November 2010 
12 november  9e vergadering Stichting Dierenweide Harderwijk in 2010.

Vanaf begin november hebben we op de zaterdagochtend 2 maatschappelijke stagiaires. Vanwege eerdere slechte ervaringen zijn we hier even mee gestopt maar we hebben de diverse jongeren toch weer de gelegenheid gegeven om op de Dierenweide hun stage te komen lopen.

27 november heeft de Kynologenclub Ermelo weer een training voor puppy’s verzorgd op de Dierenweide.

 

 

December 2010
2 december  10e vergadering Stichting Dierenweide Harderwijk in 2010.

4 december heeft de Kynologenclub Ermelo weer een training voor puppy’s verzorgd op de Dierenweide.

6 december is er in het gemeentehuis van Harderwijk een “vrijwilligersinformatiemarkt” gehouden. Deze was bestemd voor alle organisaties welke zich bezig houden met vrijwilligers. Uiteraard mocht de Dierenweide, welke met uitsluitend vrijwilligers werkt, hier niet ontbreken. De markt heeft helaas geen nieuwe vrijwilligers opgeleverd.

Van 10 t/m 12 december hebben een aantal dieren van de Dierenweide deelgenomen aan de “Christmas Carol” op de Vischmarkt in Harderwijk.

Op donderdag 16 december hebben wederom een aantal dieren van ons gefigureerd maar nu in het kerstfeest van OBS “’t Kompas”.