Ga naar de inhoud

VERKLARING OMTRENT GEDRAG

Het bestuur en de vrijwilligers van de Dierenweide hebben besloten dat alle volwassen vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G.) moeten aanvragen om op de Dierenweide te mogen werken.

Een V.O.G. is een verklaring afgegeven door het ministerie van Justitie (Justis) van waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis onderzoekt het justitiële verleden van personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af.

U krijgt in ieder geval een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.
Door enkele van onze vrijwilligers is dit in gang gezet en is er een gedragscode opgesteld. Zijn er twee vertrouwenspersonen aangesteld.
Is er een aanstellingsbeleid en een Preventie- en integriteitsbeleid opgesteld.
Op het moment hebben alle vrijwilligers een nieuwe vrijwilligers-overeenkomst ondertekend en heeft het bestuur van alle vrijwilligers een V.O.G ontvangen.


Hiermee is weer een stap gezet om de Stichting Dierenweide Harderwijk te professionaliseren en ervoor te zorgen dat kinderen en hun ouders met een vertrouwd gevoel op de Dierenweide op bezoek kunnen komen.


Vertrouwenspersoon:
Jordan Lamslag 06-10840221

Bezoekadres

Middelste Wei 1

3844 HT Harderwijk

Contact algemeen

Secretariaat Stichting Dierenweide Harderwijk

Klavermeen 2

3844 PR Harderwijk

VOLG ONS

LINKS