Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Stichting Dierenweide Harderwijk.
Een jaar waarin we onze laatste restschuld van de nieuwbouw aan de aannemer hebben betaald en waarin we verder gaan werken aan de professionalisering van de Dierenweide.
Hoewel de Dierenweide wordt gerund door uitsluitend vrijwilligers zijn we ambitieus genoeg om te willen concurreren met professionele kinderboerderijen.

 

ALGEMEEN

De Stichting Dierenweide Harderwijk heeft ten doel:
• de verhouding tussen mens en dier te bevorderen;
• het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

De Stichting Dierenweide Harderwijk tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
• het inrichten en onderhouden van een dierenweide;
• het organiseren van evenementen;
• het uitvoeren van projecten in samenwerking met onder meer het Milieucentrum, scholen, bejaardenhuizen, gehandicaptenorganisaties en wijkvereniging Stadsweiden.

 

BESTUUR

Hans Alfons  voorzitter
Ton Guise  vicevoorzitter
Ali de Ruiter  secretaresse en hoofd dierenverzorging
Harrie de Ruiter  penningmeester

 

VRIJWILLIGERS

De Stichting Dierenweide Harderwijk bestaat uit 45 vrijwilligers, welke samen circa 150 uur in de week werken voor de Stichting Dierenweide Harderwijk.

 

DONATEURS / ADOPTEURS

De Stichting Dierenweide kent ongeveer 190 Donateurs en Adopteurs die gezamenlijk een bedrag van € 2300 aan de Dierenweide schonken. De schapen geiten, konijnen en cavia’s worden voor een vast bedrag per half jaar geadopteerd. In het algemeen zijn de adopteurs particulieren.
De diverse kippenrennen alsmede volières worden in het algemeen geadopteerd door bedrijven. Deze bedrijven betalen een vast bedrag per jaar. Als tegenprestatie wordt er een bord met de naam van het bedrijf in het betreffende kippenhok c.q. de volière opgehangen.

 

VERGADERINGEN

Dierenweide   : 10 x per jaar
Iedere eerste donderdag van de maand m .u.v. de maanden juli en augustus.

 

OPENINGSTIJDEN

Zondag  1400-1600 uur  
Maandag  1600-1700 uur
Dinsdag  1600-1700 uur
Woensdag 1400-1500 uur
Donderdag 1600-1700 uur
Vrijdag  1600-1700 uur
Zaterdag  gesloten  onderhoudsdag.
Tijdens aanwezigheid verzorgers / onderhoud  zijn bezoekers welkom.

 

AANTAL BEZOEKERS

Tellingen hebben opgeleverd dat per dag de Dierenweide 150 tot 500 mensen de Dierenweide bezoeken. Dit zijn zowel bezoekers die tijdens de openingstijden de Dierenweide bezoeken, scholen die de Dierenweide bezoeken, bezoekers van activiteiten  maar ook bezoekers welke “gewoon” aan het hek staan om de dieren wat groenvoer te geven.
Indien gemiddeld 300 bezoekers wordt geschat, dan betekend dit (x 365):

In 2012   + 130.000 bezoekers

 

De Dierenweide  staat midden in de maatschappij staan wat blijkt uit een  opsomming van alle “ketenpartners” waar de Dierenweide het afgelopen jaar mee heeft samengewerkt.
• Raad voor de Kinderbescherming.
• Groenhorst College uit Barneveld.
• Scouting “Verbraak Margriet” uit Harderwijk.
• Wijkvereniging Stadsweiden uit Harderwijk.
• Kynologenclub Ermelo.
• SBBH (Stichting bevordering betrokkenheid Harderwijk).
• Stage makelaar van de gemeente Harderwijk
• Vele (basis) scholen uit Harderwijk en omgeving.
• NME de “Hortus”.
• ZMLK  “de Lelie” (school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen)
• Stichting MATERRA uit Ermelo

De vele scholen die de Dierenweide hebben bezocht hebben hoofdzakelijk lessen gevolgd die we in samenwerking met NME centrum ”de Hortus” hebben samengesteld.

 

Naast al deze afgesproken bezoeken zijn er ook vele scholen, met name de kleuterklassen en peuterspeelzalen e.d. die spontaan een bezoek aan de Dierenweide hebben gebracht.

 

ZORGEN OM ONZE MENSEN

We zijn 2012 begonnen met zorgen om onze mensen.
Op 27 januari heeft onze penningmeester Harrie de Ruiter de strijd tegen kanker verloren. Naast een penningmeester en een gewaardeerd vrijwilliger hebben we in hem vooral een bijzonder mens verloren.

 

Bij Mark Wierenga, een “gewoon” vrijwilliger is kanker geconstateerd. We duimen allemaal voor hem. Hij is net 20 jaar.

 

Cees Emmen, onze “kippenboer.”
Als gevolg van suikerziekte zijn bij hem 2 benen geamputeerd.  Momenteel is hij nog steeds op de Dierenweide actief. Uiteraard in een rolstoel maar hij blijft vechten en niet bij de pakken neerzitten. Z’n leven staat compleet op de kop.

 

MAATSCHAPPELIJKE STAGIAIRE:

Het jaar is nog maar net begonnen (we spreken over 7 januari) of de 1e maatschappelijk stagiaires van 2012 beginnen aan hun eerste uurtjes stage voor het nieuwe jaar. Dit zijn de eersten zijn van een groot aantal.
De Dierenweide is een populaire plaats om je stage te vervullen.

 

TAAKSTRAFFEN:

Gelijk met de eerste stagiaire begint ook de 1e jongere met een taakstraf.
De Raad voor de Kinderbescherming heeft een aantal jaren geleden gevraagd of op de Dierenweide ook jongeren met een taakstraf geplaatst mogen worden.
Behalve 1 persoon van de Dierenweide, die tevens de contactpersoon is met de Raad voor de Kinderbescherming, weet niemand wie als stagiaire  komt en wie een taakstraf moet vervullen. Ze doen dezelfde werkzaamheden en worden gelijk behandeld.


Op 21 maart begint de lente.
LENTE BETEKENT OP DE DIERENWEIDE: JONGE DIEREN

yoda kaleykiara  
Yoda Kaley & Kiara  
     
yabba milamaisy  
Yabba Maisy & Mila  

 

ONZE ACTIVITEITEN:

PAASEIEREN ZOEKEN
De start van ons  “activiteitenseizoen” is paaseieren zoeken en versieren.
Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met de Wijkvereniging Stadsweiden.
Ook in 2012 was dit niet anders. Vooral de allerkleinsten onder ons vinden dit een erg leuke activiteit. Als je goed naar de foto’s kijkt vonden de ouders het ook erg leuk.

paasei 1   paasei 2   paasei 3

 

SCHAAPSCHEERDERFEEST

Niet meer weg te denken uit Stadsweiden. Het schaapscheerderfeest op de 1e zaterdag van juni.  Ook in 2012 weer een groot succes.

vlag hijsen   springkussen   geit melken
De vlaggen hijsen   Springkussen   Geit melken
         
draaimolen   reuze sjoelbak   spiraal
Draaimolen   Reuze sjoelbak   Spiraal
         
pony rijden   ballen vangen   broek hangen
Pony rijden   Ballen vangen   Broekhangen


En nog veel meer.

schaap voor   schaap na
Dit was ik   Dit werd ik

 

ROMMELMARKT:

Een paar jaar geleden hebben we als proef een keer een rommelmarkt georganiseerd. Dit is zo goed ontvangen dat deze activiteit voortaan als vast gegeven op onze jaarplanning staat. De formule is simpel: Huur een plekje en verkoop je eigen spulletjes of geef je spulletjes aan de Dierenweide zodat deze de spulletjes verkoopt.

rommelmarkt   Gezellig, niet zo massaal en niet zo commercieel waren veel gehoorde opmerkingen.

 

DIERENDAGFEEST:

Een redelijk nieuwe activiteit is het Dierendagfeest. Als kinderboerderij kun je Dierendag  natuurlijk niet zo voorbij laten gaan.

 

De vraag is natuurlijk wat organiseer je allemaal op zo’n dag.
Ik denk dat we weer een leuk programma hebben aangeboden voor jong en oud, met: Poppenkast, schminken, op de foto met je favoriete dier, educatieve roofvogel show, behendigheidsspelen voor honden knutselen  en natuurlijk veel knuffelen met de dieren.

poppenkast   roofvogels   knutselen
Poppenkast   Roofvogels   Knutselen

 

ONZE FESTIVITEITEN:

Op 27 april is “onze” Ali de Ruiter met een smoesje naar het gemeentehuis gelokt en kreeg ze door burgemeester van Boeijen, namens Hare Majesteit de Koningin de medaille:
Lid in de Orde van Oranje Nassau opgespeld.

lintje ali
Ali geflankeerd door de burgemeester en dochter Mariëlle.

 

Saillant detail: Het hele “oude” bestuur van de Dierenweide heeft nu een lintje.

2005:  Vice voorzitter Ton Guise:
 Lid in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden.
2009: Voorzitter Hans Alfons:
  Lid in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden.
2012: Hoofd dierenverzorger/secretariaat Ali de Ruiter:
  Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 

Toch iets om trots op te zijn.
Waarschijnlijk de enige “Koninklijke Stichting” in Harderwijk.

 

Nog enkele festiviteiten:

In 2012 zijn 2 vrijwilligers in het zonnetje gezet omdat ze
12,5 jaar vrijwilliger zijn bij de Dierenweide.
Het betreft: -  Henny Hoekstra
                   -  Corrie Brands

 

TENTOONSTELLINGEN:

We hebben 3 maal een tentoonstelling georganiseerd.

• Konijnen en Cavia’s
• Geiten en schapen
• De kip en het ei
De bedoeling is om dit te gaan uitbreiden naar structureel 4 tentoonstellingen per jaar.

 

Enkele cijfers en feiten:

In 2012
o Hebben 25 jongeren hun maatschappelijke stage op de Dierenweide “gedraaid.
o Hebben we 35 maal een school op bezoek gehad.
o Heeft het schaapscheerderfeest voor het eerst geld opgeleverd.
o Heeft de kynologenclub Ermelo zo’n 15 puppy cursussen op de Dierenweide georganiseerd.

De Dierenweide heeft in 2012 28 volwassen vrijwilligers.
Hierbij geholpen door 15 jeugdverzorgers.

 

We zijn trots op wie we zijn en op wat we hebben bereikt!