Jaarverslag 2015

 


Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Dierenweide Harderwijk.

Ook dit jaar hebben we weer met alle vrijwilligers ons uiterste best gedaan om de Dierenweide aantrekkelijk te houden voor het publiek.

Hoewel de Dierenweide wordt gerund door uitsluitend vrijwilligers zijn we ambitieus genoeg om te willen concurreren met professionele kinderboerderijen.

 

Algemeen

 

De Stichting Dierenweide Harderwijk heeft ten doel:

·       de verhouding tussen mens en dier te bevorderen;

·       het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

De Stichting Dierenweide Harderwijk tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

·       het inrichten en onderhouden van een dierenweide;

·       het organiseren van evenementen;

·       het uitvoeren van projecten in samenwerking met onder meer het Milieucentrum, scholen, bejaardenhuizen, en wijkvereniging Stadsweiden.

 

De Dierenweide staat midden in de maatschappij hetgeen onder meer blijkt uit een opsomming van de “ketenpartners” waar de Dierenweide het afgelopen jaar mee heeft samengewerkt.

·       Raad voor de Kinderbescherming

·       Groenhorst College uit Barneveld

·       Wijkvereniging Stadsweiden uit Harderwijk (t/m okt 2015)

·       Kynologen Club Ermelo (t/m dec 2015)

·       Stage makelaar van de gemeente Harderwijk

·       Vele (basis) scholen uit Harderwijk en omgeving

·       NME (Natuur en Milieu Educatie) de “Hortus”

·       ZMLK “de Lelie” (school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen)

·       Bijenvereniging “De vierkante Korf” Uddel (vanaf juni 2015)

·       MAS (Maatschappelijke Stagiaires)

 

Bestuur

 

Ton Guise                       voorzitter      (t/m juli 2015)

Bianca Petersen            voorzitster    (vanaf september 2015)

Wim Lobensteijn           vicevoorzitter

Ali de Ruiter                  secretaresse en hoofd dierenverzorging

Erwin Petersen             penningmeester

Adriënne van de Laak   algemeen bestuurslid

 

VRIJWILLIGERS

 

De Stichting Dierenweide Harderwijk bestaat uit 42 vrijwilligers, welke samen circa 150 uur per week werken voor de Stichting Dierenweide Harderwijk.  (zie bijlage 1 voor een opsomming van onze (volwassen) vrijwilligers.)

Met name de volwassen vrijwilligers blijft een pijnpunt.

In 2015 zijn 2 vrijwilligers gestopt en er is 1 vrijwilliger bij gekomen.

Aantal bezoekers.

 

Tellingen hebben opgeleverd dat per dag 150 tot 500 mensen de Dierenweide bezoeken. Dit zijn zowel bezoekers die tijdens de openingstijden de Dierenweide bezoeken, scholen die de Dierenweide bezoeken, bezoekers van activiteiten, maar ook bezoekers die “gewoon” aan het hek staan om de dieren wat groenvoer te geven.

Indien gemiddeld 350 bezoekers wordt geschat, dan betekent dit (x 365):

 

In 2015        + 130.000 bezoekers

Donateurs / adopteurs

 

De Stichting Dierenweide kent ongeveer 290 donateurs en adopteurs die gezamenlijk een bedrag van € 4600 aan de Dierenweide schonken. De schapen, geiten, konijnen, cavia’s en andere dieren worden voor een vast bedrag per half jaar geadopteerd. In het algemeen zijn de adopteurs particulieren.

De diverse kippenrennen alsmede volières worden in het algemeen geadopteerd door bedrijven. Deze bedrijven betalen een vast bedrag per jaar. Als tegenprestatie wordt er een bord met de naam van het bedrijf in het betreffende kippenhok c.q. de volière opgehangen.

GIFTEN

 

In 2015 heeft Stichting Dierenweide Harderwijk giften ontvangen van diverse instanties en personen. Hierdoor blijkt ook dat de Dierenweide in Harderwijk en omgeving eenmalige sponsors heeft.

·       Wijkvereniging Stadweiden

·       Ronde Tafel

·       Breiclub Hierden

·       Kledingbeurs

·       Particulier (voor bouw van de stal)

Vergaderingen

 

Het bestuur vergadert 10 x per jaar.

De Dierenweide vergadert 10 x per jaar met alle vrijwilligers.

Iedere eerste vrijdag van de maand m.u.v. de maan_den juli en augustus.

Openingstijden

 

Zondag               1400-1600 uur        

Maandag            1600-1700 uur

Dinsdag              1600-1700 uur

Woensdag          1400-1500 uur

Donderdag         1600-1700 uur

Vrijdag               1600-1700 uur

Zaterdag            0930-1130 uur        

 

Tijdens aanwezigheid van de verzorgers zijn bezoekers altijd welkom.

 

MAATSCHAPPELIJKE STAGIAIRES

 

Net als in 2014 hebben we weer een groot aantal maatschappelijke stagiaires op de Dierenweide gehad. Scholieren van het voortgezet onderwijs uit Harderwijk, Ermelo en Zeewolde hebben de Dierenweide ontdekt als stageplaats. Sommige stagiaires blijven zelfs na hun stage nog bij de Dierenweide omdat ze het zo leuk en gezellig vinden.

De Dierenweide is dus nog steeds een populaire plek om je stage te vervullen.

 

Wecycle

 

Vanaf jan van dit jaar is de Dierenweide inzamelpartner van “Wecycle”. Hiermee dragen wij mede zorg voor een verantwoorde afvoer en optimale recycling van afgedankte elektrische apparaten.

 

Nieuwe volière

 

De in maart 2014 gestarte bouw van een nieuwe volière voor onze tropische vogels is in 2015 afgerond. Deze volière is tot stand gekomen dankzij een subsidie van het

 “Burger Weeshuis.”

Deze volière heeft de oude houten volière vervangen. Deze oude volière was bevolkt door tropische vogels maar doordat de bomen eromheen zo hoog waren geworden konden deze vogels niet meer in de zon zitten. In de nieuwe volière is dit probleem voorbij.

Jonge geiten

Dit jaar zijn er weer 8 geitjes geboren op onze Dierenweide. Van deze geitjes is er een gebleven.  

 

 

Nieuwbouw

Het casco van de nieuwe stal die door bouwbedrijf Gerrit de Zwaan is gebouwd is in aug 2015 opgeleverd. Daarna zijn de vrijwilligers bezig gegaan met de afbouw en het binnenwerk. Dit zal in 2016 afgerond worden.

Tevens heeft bouwbedrijf Gerrit de Zwaan de hooischuur verlengd en hier nieuwe dakbedekking op gelegd.

 

Bijenkast

Nieuw dit jaar is de komst van een bijenkast. De bijen zijn door een glazen wand te bezichtigen.

 

Festival de Nieuwe Hanze

Van 14 t/m 17 mei dit jaar vond het Festival de Nieuwe Hanze in Harderwijk plaats. Hier laat Harderwijk zien wat het in huis heeft op het gebied van historie, cultuur en handel. De Dierenweide heeft zich hier laten vertegenwoordigen door een geit en een schaap.

 

Paaskuikens

Evenals andere jaren hebben we ook nu weer kuikens in een glazen (aquarium)bak op zorgcentrum Randmeer en Weideheem gezet, hetgeen zeer op prijs werd gesteld door bewoners en bezoekers.

Daarnaast waren er uiteraard ook vele kuikens op de Dierenweide zelf te zien.

 

Kinder Zwerfboeken

Op initiatief van Kinder Zwerfboek hebben we vanaf najaar 2015 kinder- en informatieve boeken op de Dierenweide liggen. De bedoeling is dat bezoekers deze ter plaatse lezen of meenemen en na het lezen op andere zwerfplekken weer neerleggen voor andere kinderen. Zo bereiken we dat kinderen meer gaan lezen.

 

Certificeringen

·       Keurmerk Zoönosen verantwoord bedrijf

·       CAE-vrij Certificering

·       CL-vrij Certificering

·       Zwoegerziekte-vrij Certificering

Activiteiten samen met de wijkvereniging

Op zaterdag 19 april hebben we samen met een grote groep kinderen eieren geverfd en gezocht op het terrein van de Dierenweide. Onze eigen kippen keken even vreemd op toen ze al die gekleurde eieren zagen liggen. Ze kwamen er toen ook achter dat ze zo’n hardgekookt, gekleurd eitje, best wel lekker vonden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schaapscheerderfeest

Dit jaar viel het Schaapscheerdersfeest op zaterdag 6 juni.

Traditiegetrouw was dit weer een schaapgezellige dag. Veel ouders met kinderen maar ook veel opa’s en oma’s bezochten op deze dag de Dierenweide.

In navolging van vorig jaar hadden we speciaal voor de allerkleinsten weer een klein springkussen gezet zodat deze niet onder de voet werden gelopen door de grotere jeugd. Dit jaar hadden we voor het eerst Imker Jordan op bezoek. Zijn bijenkast trok veel belangstelling. Natuurlijk was het ook weer erg gezellig met de “oude” bekende activiteiten als paardentram, draaimolen, broekhangen enz. en natuurlijk het scheren van de schapen.

                                 

Jordan met de bijenkast                              de paardentram                                    Geknipt en geschoren

 

Rommelmarkt

De jaarlijkse “buitenrommelmarkt” is dit jaar gehouden op 12 september.

Een uur voor opening van het terrein stonden de kopers en verkopers al te trappelen voor het hek. Iedereen wil natuurlijk het mooiste plaatsje en de leukste koopjes. Zoals altijd was het weer gezellig druk, met de nadruk op gezellig. Dat is een veelgehoorde uitdrukking. Elk jaar weer. Voor de organisatie meer geslaagd dan ooit. Dit jaar werd een bedrag van € 540,= binnengehaald.

 

Dierendagfeest

 

Zaterdag 3 oktober hebben we het “Dierendagfeest” georganiseerd.

Helaas konden de demonstraties met speurhonden van het Korps Landelijke Politiediensten dit jaar niet doorgaan. Omdat veel mensen dit heel jammer vonden hopen we dat zij volgend jaar wel weer beschikbaar zijn.

Voor de honderden bezoekers hadden we wel de volgende activiteiten geregeld:

·       Roofvogelshow

·       Knutselen

·       Poppenkast

·       Schminken

·       Bijenkast

·       Dierenarts (hier kon men met dierenvragen terecht)

·       Paard (aaien en paardenvragen)

·       Dierenambulance (kijken en vragen)

Kerstactiviteit

Op 16 dec hebben we een kerstmarkt georganiseerd. Zelfs de kerstman liep op de Dierenweide rond. We hadden 7 kramen op de Dierenweide staan met diverse spullen zoals kerststukjes, kaarsen snuisterijen en speelgoed. Ook was er natuurlijk gezorgd voor glühwein, warme chocolademelk en oliebollen. Natuurlijk kon ook de levende kerststal niet ontbreken. Het evenement was zeer geslaagd alleen het weer werkte niet helemaal mee.