Jaarverslag 2016

 


Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Stichting Dierenweide Harderwijk.

Ook dit jaar hebben we weer met alle vrijwilligers ons uiterste best gedaan om de Dierenweide aantrekkelijk te houden voor het publiek.

Hoewel de Dierenweide wordt gerund door uitsluitend vrijwilligers zijn we ambitieus genoeg om te willen concurreren met professionele kinderboerderijen.

 

 

Algemeen

 

De Stichting Dierenweide Harderwijk heeft ten doel:

·       De verhouding tussen mens en dier te bevorderen;

·       Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

De Stichting Dierenweide Harderwijk tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

·       Het inrichten en onderhouden van een dierenweide;

·       Het jaarlijks hebben van jonge dieren;

·       Het organiseren van evenementen;

·       Het houden van tentoonstellingen over dieren;

·       Het uitvoeren van projecten in samenwerking met onder meer het Milieucentrum, scholen en bejaardenhuizen.

 

De Dierenweide staat midden in de maatschappij hetgeen onder meer blijkt uit een opsomming van de “ketenpartners” waar de Dierenweide het afgelopen jaar mee heeft samengewerkt.

·       Groenhorst College uit Barneveld

·       Stage makelaar van de gemeente Harderwijk

·       Vele (basis) scholen uit Harderwijk en omgeving

·       NME (Natuur en Milieu Educatie) de “Hortus”

·       ZMLK “de Lelie” (school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen)

·       Bijenvereniging “De vierkante Korf” Uddel

·       MAS (Maatschappelijke Stagiaires)

·       Wecycle (non-profitorganisatie voor recycling afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen

 

Bestuur

 

Bianca Petersen            voorzitster   

Wim Lobensteijn           vicevoorzitter

Ali de Ruiter                  secretaresse en hoofd dierenverzorging

Erwin Petersen             penningmeester

Adriënne van de Laak   algemeen bestuurslid

 

VRIJWILLIGERS

 

De Stichting Dierenweide Harderwijk bestaat uit 45 vrijwilligers (28 hoofd- en 17 jeugdverzorgers, welke samen circa 150 uur per week werken voor de Stichting Dierenweide Harderwijk.  

Met name het aantal hoofdverzorgers blijft nog steeds een pijnpunt.

In 2016 is 1 hoofdverzorger gestopt en er zijn 2 hoofdverzorgers bij gekomen. Bij de jeugdverzorgers is het verloop door diverse redenen jaarlijks wat groter.

 

Aantal bezoekers.

 

Tellingen hebben opgeleverd dat per dag 150 tot 500 mensen de Dierenweide bezoeken. Dit zijn zowel bezoekers die tijdens de openingstijden de Dierenweide bezoeken, scholen die de Dierenweide bezoeken en bezoekers van activiteiten. Maar er zijn ook vele bezoekers die “gewoon” aan het hek staan om de dieren te bekijken, dit omdat voeren niet meer mag.

In de maanden november en december was de Dierenweide gesloten i.v.m. de vogelgriep en waren er dus ook geen bezoekers.

Indien gemiddeld 350 bezoekers wordt geschat, dan betekent dit (x 303):

 

In 2016        + 110.000 bezoekers

Donateurs / adopteurs

 

De Stichting Dierenweide kent ongeveer 250 donateurs en 60 adopteurs die gezamenlijk een bedrag van € 4397,50 aan de Dierenweide schonken. De schapen, geiten, konijnen, cavia’s en andere dieren worden voor een vast bedrag per half jaar geadopteerd. In het algemeen zijn de adopteurs particulieren.

De diverse kippenrennen alsmede volières worden in het algemeen geadopteerd door bedrijven. Deze bedrijven betalen een vast bedrag per jaar. Als tegenprestatie wordt er een bord met de naam van het bedrijf in het betreffende kippenhok c.q. de volière opgehangen.

 

 

GIFTEN

 

In 2016 heeft Stichting Dierenweide Harderwijk giften ontvangen van diverse instanties en personen. Hierdoor blijkt ook dat de Dierenweide in Harderwijk en omgeving (eenmalige) sponsors heeft.

·               Haringparty

1000,=

·               Wecycle

250,=

·               ZML de Lelie

96,=

·               Buren bbq

20,=

·               Rommelroute

130,=

·               Legaat

12500,=

·               Diverse kleine giften

 ± 100,=

 

 

Vergaderingen

 

Het bestuur vergadert 10 x per jaar.

De Dierenweide vergadert 10 x per jaar met alle vrijwilligers.

Iedere eerste vrijdag van de maand m.u.v. de maanden juli en augustus.

 

Openingstijden

 

Zondag               1600-1700 uur        

Maandag            1600-1700 uur

Dinsdag              1600-1700 uur

Woensdag          1400-1500 uur

Donderdag         1600-1700 uur

Vrijdag               1600-1700 uur

Zaterdag            0930-1130 uur        

 

Tijdens aanwezigheid van de verzorgers zijn bezoekers altijd welkom.

 


Koninklijke onderscheiding

 

Op 26 april van dit jaar heeft Inge Ennenga een koninklijke onderscheiding “Lid in de Orde van Oranje-Nassau” ontvangen o.a. voor haar lange bijdrage aan de Dierenweide sinds 1991.

 

Maatschappelijke stagiaires

Net als in afgelopen jaren hebben we weer een groot aantal maatschappelijke stagiaires op de Dierenweide gehad. Scholieren van het voortgezet onderwijs uit Harderwijk, Ermelo en Zeewolde hebben de Dierenweide ontdekt als stageplaats. Sommige stagiaires blijven zelfs na hun stage nog bij de Dierenweide omdat ze het zo leuk en gezellig vinden.

De Dierenweide is dus nog steeds een populaire plek om je stage te vervullen.

 

Wecycle

Vanaf 2015 is de Dierenweide inzamelpartner van “Wecycle”. Hiermee dragen wij mede zorg voor een verantwoorde afvoer en optimale recycling van afgedankte elektrische apparaten. Dit jaar hebben we de inhoud van 4 grote bakken af laten voeren.

 

Nieuwe dieren

In mei van dit jaar hebben we nieuwe bewoners gekregen op de Dierenweide nl. Wandelende takken.

 

Jonge dieren

Dit jaar zijn er weer 2 geitjes en 1 lammetje geboren op onze Dierenweide. Hiervan is er een geitje gebleven.  Het lammetje (ram) is weg gegaan maar er is een lammetje voor terug gekomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder is er een Nubische geit gekomen vanuit een andere kinderboerderij.

Vogelgriep

Helaas is de Dierenweide ook dit jaar niet verschoond gebleven van dierenziektes. Vanaf 13 november t/m einde jaar hebben we de poorten van de Dierenweide moeten sluiten vanwege de Vogelgriep die in de directe omgeving opgedoken was.

 

 

Nieuwbouw

De nieuwe stal en de hooischuur (verlenging en nieuwe dakbedekking) die door bouwbedrijf Gerrit de Zwaan is gebouwd in 2015 is door de vrijwilligers in 2016 verder afgewerkt. In april was de nieuwbouw helemaal afgerond.

Bijenkast

Sinds 2015 staat er een bijenkast op de Dierenweide. De bijen zijn door een glazen wand te bezichtigen.

 

 

Paaskuikens

Evenals andere jaren hebben we ook nu weer kuikens in een glazen (aquarium)bak op zorgcentrum Randmeer en Weideheem gezet, hetgeen zeer op prijs werd gesteld door bewoners en bezoekers.

Daarnaast waren er uiteraard ook vele kuikens op de Dierenweide zelf te zien.

 

Kinder Zwerfboeken

Op initiatief van Kinder Zwerfboek hadden we vanaf najaar 2015 kinder- en informatieve boeken op de Dierenweide liggen. De bedoeling was dat bezoekers deze ter plaatse lazen of meenamen en na het lezen op andere zwerfplekken weer zouden neerleggen voor andere kinderen. Zo zouden we bereiken we dat kinderen meer zouden gaan lezen. O.a. door het lage animo is dit project in april gestopt.

Certificeringen

·       Keurmerk Zoönosen verantwoord bedrijf

·       CAE-vrij Certificering

·       CL-vrij Certificering

·       Zwoegerziekte-vrij Certificering

0341 on air Harderwijk FM

Vanuit haar rol als voorzitster van de Dierenweide is Bianca in maart geïnterviewd door Harderwijk FM. Onderwerpen waren het Schaapscheerdersfeest en algemene Dierenweide onderwerpen.

 

Jubileummarkt Hortus

 

Op 21 mei heeft de Hortus een jubileummarkt gehouden in de Milieutuin. De Dierenweide heeft hier met een stand en een paar dieren aan deelgenomen. 

 

Schaapscheerderfeest

 

Dit jaar viel het Schaapscheerdersfeest op zaterdag 4 juni.

Traditiegetrouw was dit weer een schaapgezellige dag. Veel ouders met kinderen maar ook veel opa’s en oma’s bezochten op deze dag de Dierenweide.

Net als voorgaande jaren hadden we speciaal voor de allerkleinsten weer een klein springkussen gezet zodat deze niet onder de voet werden gelopen door de grotere jeugd. Ook dit jaar hadden we een Imker op bezoek. Zijn bijenkast trok veel belangstelling. Natuurlijk was het ook weer erg gezellig met de “oude” bekende activiteiten als paardentram, draaimolen, broekhangen enz. en natuurlijk het scheren van de schapen.

 

                                  

de paardentram                                            Geknipt en geschoren                                   spelletjes

 

Rommelmarkt

De jaarlijkse “buitenrommelmarkt” heeft dit jaar niet plaatsgevonden.

Hiervoor waren twee redenen:

·       Een week eerder was er een “rommelroute” in Stadsweiden

·       Het animo onder de vrijwilligers om te helpen was te laag

 

Dierendagfeest

 

Zaterdag 1 oktober hebben we het jaarlijkse “Dierendagfeest” georganiseerd.

Helaas konden ook dit jaar de demonstraties met speurhonden van het Korps Landelijke Politiediensten wederom niet doorgaan.

Voor de honderden bezoekers hadden we wel de volgende activiteiten geregeld:

·       Roofvogelshow

·       Knutselen

·       Poppenkast

·       Schminken

·       Bijenkast

·       Ballonfiguren maken

·       Dierenarts (hier kon men met dierenvragen terecht)

·       Paard (aaien en paardenvragen)

·       Dierenambulance (kijken en vragen)

 

         

Ook hebben we, speciaal voor de bejaarden, Woonzorgcentrum Weideheem bezocht met cavia’s en konijnen. Daarnaast werden hier ook nog poffertjes uitgedeeld.

       

Kerstactiviteit

Helaas hebben we, i.v.m. de vogelgriep, dit jaar de kerstmarkt moeten schrappen. Hopelijk kunnen we in 2017 de kerstmarkt weer door laten gaan.

Wel hadden we dit jaar voor het eerst een grote kerstboom compleet met lichtjes op de Dierenweide staan. We hebben deze samen met het Wijkplatform gerealiseerd.